ANBI Stichting Alle Hoeken van de Kamermuziek

De Stichting Alle hoeken van de Kamermuziek heeft sinds 1 januari 2017 de ANBI status.

Alle Hoeken van de Kamermuziek
Alle Hoeken van de Kamermuziek wil muziek onder de aandacht brengen van een divers publiek, eventueel in samenwerking met andere kunstvormen, waarbij de nadruk ligt op muziektheater, jeugdproducties, educatieve projecten en community art.

De stichting tracht dit doel te bereiken door:
–   door voorstellingen op een eigenzinnige manier aan een breed en gevarieerd publiek te brengen
–   het opzoeken van het publiek in zijn natuurlijke omgeving: scholen, maatschappelijke instellingen,
gevangenissen, het park, de kroeg en dergelijke
–   het geven van opdrachten aan, bij voorkeur, jonge componisten en toonkunst-creatoren het als doel het verbreden van het huidige repertoire
–   een vaste kern van blazers te gebruiken en per project de nodige musici en toonkunstenaars aan te trekken
–   alle andere activiteiten welke dienstbaar kunnen zijn aan de realisatie van alle aspecten van de doelstelling van de groep, en verder alles wat daarmee in de ruimste zin verband houdt.

Algemeen
Statutaire naam: Stichting Alle Hoeken van de Kamermuziek
Kamer van koophandel nr.:  Amsterdam 34378061
RSIN nummer: 821913888
ANBI status: ja

Contactgegevens
Stichting Alle Hoeken van de Kamermuziek
Balistraat 74
3531 PZ Utrecht

ahvdk@muziekvoorstelling.nl
www.muziekvoorstelling.nl

Contactpersoon: Rudi van Hest
+31(0)6-24642470

Bestuur
Voorzitter: Bart Hermans
Penningmeester: Manuela Lageweg
Secretaris: Allerd van den Bremen
Bestuurder: Egbert Kreiken
Bestuurder: Cato Ootes

Jaarverslag
Hier vindt u het verslag van de activiteiten van Alle Hoeken van de Kamermuziek in de periode 2009-2019:

Jaarverslag 2016 AHvdK
Meerjaren activiteitenplan 2013-2018 AHvdK
Jaarverslag en speellijst 2017
Jaarverslag en speellijst 2018
Jaarverslag en speellijst 2019

Hier vindt u de jaarrekeningen:

2014 Jaarrekening Stichting Alle Hoeken van de Kamermuziek
2015 Jaarrekening Stichting Alle Hoeken van de Kamermuziek

2016 Jaarrekening Stichting Alle Hoeken van de Kamermuziek
2017 Jaarrekening Stichting Alle Hoeken van de Kamermuziek
2018 Jaarrekening Stichting Alle Hoeken van de Kamermuziek
2019 Jaarrekening Stichting Alle Hoeken van de Kamermuziek

Beloning
Onkostenvergoeding bestuur: Nee

Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee

Toelichting vergoeding bestuur: 100% van de geworven fondsen komen ten goede aan de activiteiten van het ensemble Alle Hoeken van de Kamermuziek. De Stichting Alle Hoeken van de Kamermuziek geeft haar bestuursleden geen beloning. Wel kan eventueel sprake zijn van tegemoetkoming in gemaakte kosten zoals reiskosten.

Beloningsbeleid medewerkers: 100% van de geworven fondsen komen ten goede aan de activiteiten van het ensemble Alle Hoeken van de Kamermuziek. De Stichting Alle Hoeken van de Kamermuziek heeft geen betaalde medewerkers in vaste dienst.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren