ANBI Stichting Wervelwind Ensemble

De Belastingdienst heeft de Stichting Wervelwind Ensemble met ingang van 1 januari 2008 de zogenaamde ANBI status verleend.

Wervelwind ensemble
Het Wervelwind ensemble wil als blaassextet en/of in samenwerking met andere (toon-)kunstenaars van vergelijkbare stemming, nieuwe muziek en toonkunst toegankelijker maken. Naast het brengen van concertprogramma’s, schenkt de stichting speciale aandacht aan educatieve programma’s op scholen en in maatschappelijke instellingen, festivals, optredens op straat en aan multidisciplinaire projecten.

De stichting tracht dit doel te bereiken door:
–   door voorstellingen op een eigenzinnige manier aan een breed en gevarieerd publiek te brengen
–   het opzoeken van het publiek in zijn natuurlijke omgeving: scholen, maatschappelijke instellingen, gevangenissen, het park, de kroeg en dergelijke
–   het geven van opdrachten aan, bij voorkeur, jonge componisten en toonkunst-creatoren het als doel het verbreden van het huidige repertoire
–   een vaste kern van blazers te gebruiken en per project de nodige musici en toonkunstenaars aan te trekken
–   alle andere activiteiten welke dienstbaar kunnen zijn aan de realisatie van alle aspecten van de doelstelling van de groep, en verder alles wat daarmee in de ruimste zin verband houdt.

Algemeen
Statutaire naam: Stichting Wervelwind Ensemble
Kamer van koophandel nr.:  Utrecht 30212541
RSIN nummer: 815940944
ANBI status: ja

Contactgegevens
Stichting Wervelwind Ensemble
Balistraat 74
3531 PZ Utrecht

we@muziekvoorstelling.nl
www.muziekvoorstelling.nl

Contactpersoon: Rudi van Hest
+31(0)6-24642470

Bestuur
Voorzitter: Egbert Kreiken
Penningmeester: Manuela Lageweg
Secretaris: Allerd van den Bremen

Jaarverslag
Hier vindt u het verslag van de activiteiten van het Wervelwind Ensemble in de periode 2009-2013:

Jaarverslag 2009-2013
Jaarverslag 2015 WE
Meerjaren activiteitenplan Wervelwind Ensemble
Jaarverslag en speellijst 2017
Jaarverslag en speellijst 2018
Jaarverslag en speellijst 2019

Hier vindt u de jaarrekeningen:

Jaarrekening 2014 Stichting Wervelwind Ensemble
Jaarrekening 2015 Stichting Wervelwind Ensemble
Jaarrekening 2016 Stichting Wervelwind Ensemble
Jaarrekening 2017 Stichting Wervelwind Ensemble
Jaarrekening 2018 Stichting Wervelwind Ensemble
Jaarrekening 2019 Stichting Wervelwind Ensemble

Beloning
Onkostenvergoeding bestuur: Nee

Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee

Toelichting vergoeding bestuur: 100% van de geworven fondsen komen ten goede aan de activiteiten van het ensemble Wervelwind Ensemble. De Stichting Wervelwind Ensemble geeft haar bestuursleden geen beloning. Wel kan eventueel sprake zijn van tegemoetkoming in gemaakte kosten zoals reiskosten.

Beloningsbeleid medewerkers: 100% van de geworven fondsen komen ten goede aan de activiteiten van het ensemble Wervelwind Ensemble. De Stichting Wervelwind Ensemble heeft geen betaalde medewerkers in vaste dienst.

Bewaren